Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 2011-02-07, V Ca 3036/10 premium

Sygn. akt V Ca 3036/10 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 7 lutego 2011 r. Sąd Okręgowy w Warszawie V Wydział Cywilny-Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Ewa Cylc (spr.) Sędziowie: SSO Oskar Rudziński SSR del. Maksymilian Wesołowski Protokolant: sekr. sądowy Marcin Ponikowski po rozpoznaniu w dniu 7 lutego 2011 r. w Warszawie na rozprawie sprawy ze skargi T.P.S.A. z siedzibą w W. przeciwko zamawiającemu Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych przy udziale W. S. A. z siedzibą w G. , B. S.A. z siedzibą w W. , H. Sp. z o.o. z siedzibą w W. i I. S.A. z siedzibą w W. o zamówienie publiczne od wyroku Krajowej Izby Odwoławczej w Warszawie z dnia 5 listopada 2010 r., sygn. akt KIO/UZP 2307/10 1. oddala skargę; 2. zasądza od T.P.S.A. z siedzibą w W. na rzecz H. Sp. z o.o. z siedzibą w W. i I. S.A. z siedzibą w W. kwoty po 1.200 (jeden tysiąc dwieście) złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa prawnego w postępowaniu przed Sądem Okręgowym. Sygn. akt V Ca 3036/10 UZASADNIENIE Wyrokiem z dnia 5 listopada 2010 r Krajowa Izba Odwoławcza (sygn. akt KIO2307/10) oddaliła odwołanie wniesione przez T.P.S.A. w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Krajowa Izba Odwoławcza - w zakresie objętym wniesioną ...

Przykładowe fragmenty dla hasła zobowiązanie podmiotu trzeciego

1   -   wymaganiom przepisów. Dla stwierdzenia zgodności zobowiązania podmiotu trzeciego nie jest niezbędne literalne odwzorowanie

2   -   potwierdzających prawidłowość reprezentacji osób zaciągających zobowiązanie w imieniu podmiotu trzeciego. Dokument taki może być uznany

3   -   potwierdzających prawidłowość reprezentacji osób zaciągających zobowiązanie w imieniu podmiotu trzeciego. Nie można zgodzić się w

+31 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28