[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2012

Sygn. akt: [sygnatura ukryta] WYROK z dnia 19 marca 2012 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Agnieszka Trojanowska Protokolant: Agata Dziuban po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 19 marca 2012 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 8 marca 2012 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia konsorcjum firm : ENERGOPOL- POŁUDNIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Sosnowcu, ul. Jedności 2 i DROMIL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żywcu, ul. Leśnianka 102a w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym przez zamawiającego: Związek Gmin - Związek Międzygminny do spraw Ekologii w Żywcu, ul. Ks. Pr. St. Słonki przy udziale wykonawcy ABM SOLID Spółki Akcyjnej z siedzibą w Tarnowie, ul. Bartla 3 zgłaszającego swoje przystąpienie w sprawie sygn. akt [sygnatura ukryta] po stronie zamawiającego orzeka : 1. Oddala odwołanie, 2. kosztami postępowania obciąża wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia konsorcjum firm : ENERGOPOL-POŁUDNIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Sosnowcu, ul. Jedności 2 i DROMIL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żywcu, ul. Leśnianka 102a i: 2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania...

Przykładowe fragmenty dla hasła rażąco niska cena jednostkowa

1   -   wiążących asfaltobetonowych. d) poz. 30 - cena jednostkowa wykonawcy wybranego: 44.450,00zł/kpl. Cena rażąco niska nie obejmująca całości robót mających

2   -   i odbioru. e) poz. 31 - cena jednostkowa wykonawcy wybranego: 44.310,00zł/kpl. Cena rażąco niska nie obejmująca całości robót mających

3   -   i odbioru. f) poz. 32 - cena jednostkowa wykonawcy wybranego: 43.890,00zł/kpl. Cena rażąco niska nie obejmująca całości robót mających

+148 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28