[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2012

Sygn. akt: [sygnatura ukryta] WYROK z dnia 9 lutego 2012 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Aneta Mlącka Protokolant: Agata Dziuban po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 6 lutego 2012 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 27 stycznia 2012 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Konsorcjum: WSOP Sp. z o.o. , IT WORKS S.A., 44 - 100 Gliwice, ul. Pszczyńska 306 w postępowaniu prowadzonym przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, 50 - 411 Wrocław, ul. Wybrzeże J. Słowackiego 12-14 przy udziale wykonawcy Gildia Sp. z o.o., 20 - 135 Lublin, ul. Dworska 15B zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie odwołującego orzeka: 1. uwzględnia odwołanie i nakazuje zmianę postanowień istotnych postanowień umowy stanowiących załącznik do SIWZ poprzez uregulowanie paragrafu 3 punkt 24 w zakresie wprowadzenia zapisu regulującego kwestię dokonywania czynności odbioru sprzętu (wyposażenia dydaktycznego) w przypadku realizacji dostawy do pomieszczenia zastępczego, w tym także kwestię odbioru prac instalacji i uruchomienia tego sprzętu, w szczególności w zakresie uznania dostawy za wykonaną i zaistnienia przesłanki do ...

Przykładowe fragmenty dla hasła klauzule abuzywne

1   -   stosuje tym samym tzw. zapisy abuzywne i stawiające strony w jawnej

2   -   wzoru umowy. Niedozwolone postanowienia umowne (klauzule abuzywne) dotyczą wyłącznie umów zawieranych z

3   -   do oferty - formularzu ofertowym - zawarł klauzulę, zgodnie z którą wykonawcy zobowiązali

+0 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28