[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2012

Sygn. akt: [sygnatura ukryta] WYROK z dnia 24 stycznia 2012 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Honorata Łopianowska Protokolant: Małgorzata Wilim po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 stycznia 2012 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 13 stycznia 2012 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Trade Port spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w Katowicach, Górniczą Fabrykę Narzędzi spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w Radzyniu Podlaskim, Fabrykę Elementów Złącznych FEZ SA w Siemianowicach Śląskich, Fabrykę Śrub ŚRUBENA SA w Żywcu, w postępowaniu prowadzonym przez PKP Polskie Linie Kolejowe SA w Warszawie, przy udziale wykonawcy PEZ "Connector" S.C. - M. Kociok, W. Konieczko w Bytomiu, zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Odwołującego, orzeka: 1. oddala odwołanie, 2. kosztami postępowania obciąża wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego Trade Port spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w Katowicach, Górniczą Fabrykę Narzędzi spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w Radzyniu Podlaskim, Fabrykę Elementów Złącznych FEZ SA w Siemianowicach Śląskich, Fabrykę ...

Przykładowe fragmenty dla hasła wykonawca sam sobie wystawił referencję

1   -   wskazuje, iż niezrozumiałym jest, by wykonawca mógł prostować bądź precyzować oświadczenia wykonanych dostaw bądź referencji wystawionych przez podmioty trzecie w sytuacji, kiedy sam nie posiada w tym zakresie

2   -   przez ten podmiot nie stanowi sam w sobie referencji, a należy go raczej traktować

3   -   Kyjov spol. s.r.o. wystawił sam sobie referencje - te bowiem, dotyczące pozycji 7 i 8 wykazu referencji zawarto na str. 30 i

+84 fragmenty dostępne dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28