[ukryta sygnatura] – Orzeczenie Głównej Komisji Orzekającej – 2001

Orzeczenie Głównej Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych z dnia 4 listopada 2010r. sygn. akt [sygnatura ukryta] Główna Komisja Orzekająca w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych: Przewodniczący: Członek GKO Maria Karlikowska (ref.) Członkowie: Członek GKO Zdzisława Wasążnik Członek GKO Przemysław Szelerski Protokolant: Magdalena Zych rozpoznała na rozprawie w dniu 4 listopada 2010r. przy udziale Zastępcy Głównego Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych - Pana Roberta Wydry, odwołanie wniesione przez Pana (...) -zam. (...), pełniącego w czasie przypisanych mu czynów funkcję Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w (...), od orzeczenia Regionalnej Komisji Orzekającej przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie z dnia 31 maja 2010r., sygn. akt RIO-IV-R-19/09-K-83/09, w zakresie wymierzenia mu kary upomnienia za popełnienie zawinionego, umyślnego naruszenia dyscypliny finansów publicznych polegającego na: 1. opłaceniu przez Wojewódzki Szpital Zespolony w (...) niżej wymienionych składek na rzecz ZUS w kwocie niższej niż wynikająca z prawidłowego obliczenia lub z przekroczeniem terminu zapłaty: 1) składka na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń ...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28