4 / 1589 BzG Prasa z dnia 2011-06-15, Wynagrodzenie wykonawcy a roboty zamienne i dodatkowe (część II) Wynagrodzenie wykonawcy a roboty zamienne i dodatkowe (część II), BzG Prasa, 2011-06-15

Lapierre Łucja, Buduj z Głową, BzG 2/2011

Skopiuj link aby umieścić go na swojej stronie lub w emailu (CTRL+c lub edycja / kopiuj)

Skopiuj treść aby udostępnić na forum actuarius (CTRL+c lub edycja / kopiuj)

Skopiuj treść aby udostępnić na Blogu (CTRL+c lub edycja / kopiuj)

Udostępnij fragment

Skopiuj treść i wyślij e-mailem

Tezy

Dodane przez SzuKIO:

Początek


Lapierre Łucja

BzG 2/2011

Zamówienia publiczne

3. Zmiana wynagrodzenia o roboty budowlane cd
.

W nawiązaniu do rozważań zawartych w pkt. 3.1. zaznaczyć jednak należy, że w umowach o roboty budowlane w sprawach zamówień publicznych istnienie przesłanek materialno-prawnych do zmiany wynagrodzenia ...

Pełna treść artykułu nie jest udostępniana w serwisie SzuKIO. Dalsze informacje na temat artykułu na stronie BzG Prasa z dnia 2011-06-15, Wynagrodzenie wykonawcy a roboty zamienne i dodatkowe (część II), Lapierre Łucja, Buduj z Głową, BzG 2/2011

x x Icon-view-drag&drop