2 / 2 BzG Prasa z dnia 2010-09-15, Zmiany w ustawie Prawo zamówień publicznych w zakresie specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz terminów Zmiany w ustawie Prawo zamówień publicznych w zakresie specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz terminów, BzG Prasa, 2010-09-15

Piasta Dariusz, Buduj z Głową, BzG 3/2010

Skopiuj link aby umieścić go na swojej stronie lub w emailu (CTRL+c lub edycja / kopiuj)

Skopiuj treść aby udostępnić na forum actuarius (CTRL+c lub edycja / kopiuj)

Skopiuj treść aby udostępnić na Blogu (CTRL+c lub edycja / kopiuj)

Udostępnij fragment

Skopiuj treść i wyślij e-mailem

Tezy

Dodane przez SzuKIO:

Początek


Piasta Dariusz

BzG 3/2010

Zamówienia publiczne

Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej "Pzp") z dnia 5 listopada 2009 r. (tzw. mała nowelizacja) wprowadziła zmiany w zakresie art.38 Pzp dotyczącym składania przez wykonawców do zamawiającego wniosków o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych ...
x x Icon-view-drag&drop