252 / 257 BzG Prasa z dnia 2003-09-15, Kilka uwag o protokole postępowania Kilka uwag o protokole postępowania, BzG Prasa, 2003-09-15

Kaczmarczyk Jacek, Buduj z Głową, BzG 3/2003

Skopiuj link aby umieścić go na swojej stronie lub w emailu (CTRL+c lub edycja / kopiuj)

Skopiuj treść aby udostępnić na forum actuarius (CTRL+c lub edycja / kopiuj)

Skopiuj treść aby udostępnić na Blogu (CTRL+c lub edycja / kopiuj)

Udostępnij fragment

Skopiuj treść i wyślij e-mailem

Tezy

Ciekawe tezy wybrane przez SzuKIO:

Początek


Kaczmarczyk Jacek

BzG 3/2003

Zamówienia publiczne

W dniu 4 sierpnia br. weszło w życie rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 czerwca 2003r. w sprawie wzoru protokołu postępowania o zamówienie publiczne oraz dodatkowych wymagań, którym musi odpowiadać protokół (Dz.U. Nr 116...

Pełna treść artykułu nie jest udostępniana w serwisie SzuKIO. Dalsze informacje na temat artykułu na stronie BzG Prasa z dnia 2003-09-15, Kilka uwag o protokole postępowania, Kaczmarczyk Jacek, Buduj z Głową, BzG 3/2003

x x Icon-view-drag&drop