254 / 257 BzG Prasa z dnia 2003-06-15, PRZETARG - Oddziaływanie kar umownych na udzielenie zamówienia publicznego PRZETARG - Oddziaływanie kar umownych na udzielenie zamówienia publicznego, BzG Prasa, 2003-06-15

Łyczkowski Stanisław, Buduj z Głową, BzG 2/2003

Skopiuj link aby umieścić go na swojej stronie lub w emailu (CTRL+c lub edycja / kopiuj)

Skopiuj treść aby udostępnić na forum actuarius (CTRL+c lub edycja / kopiuj)

Skopiuj treść aby udostępnić na Blogu (CTRL+c lub edycja / kopiuj)

Udostępnij fragment

Skopiuj treść i wyślij e-mailem

Tezy

Ciekawe tezy wybrane przez SzuKIO:

Początek


Łyczkowski Stanisław

BzG 2/2003

Zamówienia publiczne

W niniejszym artykule zamierzam zwrócić Państwa uwagę i jednocześnie wyczulić na problem, jakim jest niewykonanie zamówienia lub wykonanie go z nienależytą starannością.

Zgodnie z art.19 ust.1 pkt 1 ustawy o zamówieniach publicznych:

"Z ubiegania się...

Pełna treść artykułu nie jest udostępniana w serwisie SzuKIO. Dalsze informacje na temat artykułu na stronie BzG Prasa z dnia 2003-06-15, PRZETARG - Oddziaływanie kar umownych na udzielenie zamówienia publicznego, Łyczkowski Stanisław, Buduj z Głową, BzG 2/2003

x x Icon-view-drag&drop