[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2011

Sygn. akt: [sygnatura ukryta] WYROK z dnia 4 listopada 2011 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Marek Szafraniec Członkowie: Agnieszka Bartczak-Żuraw Bogdan Artymowicz Protokolant: Rafał Komoń po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 3 listopada 2011 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 20 października 2011 r. przez Przedsiębiorstwo Budownictwa Lądowego "Mazowieckie Mosty" Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim w postępowaniu prowadzonym przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie przy udziale wykonawcy: Przedsiębiorstwo Robót Komunikacyjnych w Lublinie EXPOL S.A. w Lublinie zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego orzeka: 1. uwzględnia odwołanie i nakazuje Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej, a następnie powtórzenie czynności badania i oceny ofert oraz wykluczenie z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia Wykonawcy: Przedsiębiorstwo Robót Komunikacyjnych w Lublinie EXPOL S.A. w Lublinie z uwagi na fakt, iż złożył on nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania, 2. ...

Przykładowe fragmenty dla hasła wykonawca sam sobie wystawił referencję

1   -   które otrzymał od wystawców powołanych referencji, a także fakt, przedstawienia przez Wykonawcę, w odpowiedzi na skierowane do niego wezwanie, oryginału referencji wystawionych przez włoski podmiot, pozwalały mu

2   -   chciałby tego Odwołujący, do stawiania Wykonawcom wymogu przedłożenia wraz z referencjami co najmniej odpisu dokumentu rejestrowego

3   -   tę do której odnosiły się referencje wystawione w imieniu SAMMINIATESE POZZI s

+58 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28