[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2011

Sygn. akt: [sygnatura ukryta] WYROK z dnia 27 października 2011 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Marek Koleśnikow Protokolant: Łukasz Listkiewicz po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 października 2011 r. w Warszawie odwołania z dnia 17 października 2011 r. wniesionego przez wykonawcę NetLine Group Spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wyścigowa 56f, 53-012 Wrocław w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa przy udziale wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Espeo Software Sp. z o.o., Talex S.A., 60-538 Poznań, ul. Kościelna 18/3 zgłaszających swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego orzeka: 1. Oddala odwołanie. 2. Kosztami postępowania obciąża odwołującego NetLine Group Spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wyścigowa 56f, 53-012 Wrocław i nakazuje: zaliczyć na rzecz Urzędu Zamówień Publicznych koszty w wysokości 15 000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczone przez wykonawcę NetLine Group Spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wyścigowa 56f, 53-012 Wrocław, tytułem kosztów postępowania odwoławczego. Stosownie do art. 198a i 198b ...

Przykładowe fragmenty dla hasła wgląd do ofert

1   -   października 2011 r. zwrócił się do zamawiającego o wgląd do ofert, który to wgląd uzyskał 7 października 2011 r. W dniu wglądu do ofert, odwołujący został poinformowany, że wykonawcy

2   -   i w związku z tym wgląd może uzyskać tylko do części jawnej dokumentacji ofertowej. Jako jeden z niejawnych elementów oferty, do którego odwołujący nie uzyskał wglądu jest "Formularz cenowy", który powinien

3   -   działania; 2) nie została ujawniona do wiadomości publicznej; 3) podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności. Element oferty, jakim jest "Formularz cenowy" nie

+103 fragmenty dostępne dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28