Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2011-10-07, KIO 2078/11

Sygn. akt: KIO/2078/11 WYROK z dnia 7 października 2011 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Katarzyna Brzeska Protokolant: Agata Dziuban po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 6 października 2011 r. w Warszawie odwołania wniesionego w dniu 26 września 2011 r. przez Mostostal Warszawa S. A., ul. Konstruktorska 11 A, 02-673 Warszawa w postępowaniu prowadzonym przez Gminę Sosnowiec, 41 - 200 Sosnowiec, Al. Zwycięstwa 20 przy udziale wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych S. A., Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych S. A. - Holding oraz Przedsiębiorstwo Budowy Dróg "DROGPOL-ZW" Sp. z o.o., adres dla pełnomocnika: ul. Kwietnia 4, 47-200 Kędzierzyn Koźle zgłaszającego przystąpienie po stronie Zamawiającego. orzeka: 1. Oddala odwołanie; 2. Kosztami postępowania obciąża Mostostal Warszawa S. A., ul. Konstruktorska 11 A, 02- 673 Warszawa i: 1) zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 20 000 zł 00 gr. (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych zero groszy), uiszczoną przez Mostostal Warszawa S. A., ul. Konstruktorska 11 A, 02-673 Warszawa tytułem wpisu od odwołania, Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28