[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2011

Sygn. akt: KIO 2055/11 Sygn. akt: KIO 2064/11 WYROK z dnia 5 października 2011 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Emil Kuriata Protokolant: Rafał Komoń po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 5 października 2011 r. w Warszawie odwołań wniesionych do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej: A. w dniu 23 września 2011 r. przez wykonawcę online-skills sp. z o.o., ul. Prusa 13/4, 60-819 Poznań, B. w dniu 23 września 2011 r. przez wykonawcę Unizeto Technologies S.A., ul. Królowej Korony Polskiej 21, 70-486 Szczecin, C. w dniu 23 września 2011 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 1. ASSECO POLAND S.A. (pełnomocnik konsorcjum), ul. Olchowa 14, 35-322 Rzeszów, 2. Kamsoft S.A. z siedzibą w Katowicach w postępowaniu prowadzonym przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, ul. St. Dubois 5A, 00-184 Warszawa, przy udziale: A. wykonawcy Pentacomp Systemy Informatyczne S.A., ul. Lektykarska 29, 01-687 Warszawa zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego o sygn. akt: KIO 2052/11 oraz KIO 2055/11 po stronie zamawiającego, B. wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 1. Rodan Systems S.A. (pełnomocnik konsorcjum), ul. Puławska 465, 02-844 Warszawa, 2. Polska Wytwórnia ...

Przykładowe fragmenty dla hasła open source

1   -   standardowego". Po pierwsze, każda licencja open source wyłącza w maksymalnych dopuszczalnych przez

2   -   oprogramowania standardowego licencją producenta. Licencje open source wymuszają doręczanie kodu źródłowego, co

3   -   stworzonych przez siebie modyfikacji oprogramowania open source jak nowych i tym samym

+30 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28