Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2011-08-17, KIO 1672/11

Sygn. akt: KIO 1672/11 WYROK z dnia 17 sierpnia 2011 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Izabela Niedziałek-Bujak Protokolant: Mateusz Michalec po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 sierpnia 2011 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 5 sierpnia 2011 r. przez wykonawcę ProSolutions Majewscy Sp. j., 08-450 Łaskarzew, ul. Dąbrowskiego 33 w postępowaniu prowadzonym przez Wrocławski Park Technologiczny S.A., 54-424 Wrocław, ul. Muchoborska 18 orzeka: 1. Oddala odwołanie. 2. Kosztami postępowania obciąża wykonawcę ProSolutions Majewscy Sp. j., 08-450 Łaskarzew, ul. Dąbrowskiego 33 i: 2.1 zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15.000 zł 00 gr. (słownie: piętnaście tysięcy złotych, zero groszy) uiszczoną przez wykonawcę ProSolutions Majewscy Sp. j., 08-450 Łaskarzew, ul. Dąbrowskiego 33, 2.2 zasądza od wykonawcy ProSolutions Majewscy Sp. j., 08-450 Łaskarzew, ul. Dąbrowskiego 33 na rzecz Wrocławskiego Parku Technologicznego S.A., 54-424 Wrocław, ul. Muchoborska 18, kwotę 3.600 zł 00 gr. (słownie: trzy tysiące sześćset złotych zero groszy) stanowiącą koszty strony poniesione z tytułu wynagrodzenia pełnomocnika. Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 ...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28