Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2011-08-11, KIO 1654/11

Sygn. akt: KIO 1654/11 WYROK z dnia 11 sierpnia 2011 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Izabela Niedziałek-Bujak Protokolant: Paweł Nowosielski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11 sierpnia 2011 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 3 sierpnia 2011 r. przez wykonawcę EKKOM Sp. z o.o., 30-415 Kraków, ul. Wadowicka 8 w postępowaniu prowadzonym przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, 00-848 Warszawa, ul. Żelazna 59 przy udziale wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie: konsorcjum w składzie Scott Wilson Sp. z o.o., 02-516 Warszawa, ul. Rejtana 17, AkustiX Sp. z o.o., 61-612 Poznań, ul. Rubież 46 C5/115 zgłaszających swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego o sygn. akt: KIO 1654/11 po stronie zamawiającego. orzeka: 1. Oddala odwołanie. 2. Kosztami postępowania obciąża wykonawcę EKKOM Sp. z o.o., 30-415 Kraków, ul. Wadowicka 8 i: 2.1 zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15.000 zł 00 gr. (słownie: piętnaście tysięcy złotych, zero groszy) uiszczoną przez wykonawcę EKKOM Sp. z o.o., 30-415 Kraków, ul. Wadowicka 8, 2.2 zasądza od wykonawcy EKKOM Sp. z o.o., 30-415 Kraków, ul. Wadowicka 8 na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i ...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28