Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2011-07-05, KIO 1334/11 premium

WYROK z dnia 5 lipca 2011 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Izabela Kuciak Protokolant: Paweł Nowosielski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 5 lipca 2011 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 24 czerwca 2011 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Zakłady Usługowe "EZT" S.A., Agencję Ochrony Osób i Mienia "GARDA" Sp. z o.o., 41-219 Sosnowiec, ul. Modrzewiowa 7 w postępowaniu prowadzonym przez Uniwersytet Śląski, 40-007 Katowice, ul. Bankowa 12; przy udziale: A. wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: ERA Sp. z o.o., JANTAR Sp. z o.o., Zenona Ordeckiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą TIFOM 997, Międzywojewódzką Spółdzielnię Usługową ZPChR, ul. Katowicka 16B, 41-500 Chorzów, zgłaszających swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego o sygn. akt: KIO 1334/11 po stronie Zamawiającego orzeka: 1. Oddala odwołanie. 2. Kosztami postępowania obciąża wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Zakłady Usługowe "EZT" S.A., Agencję Ochrony Osób i Mienia "GARDA" Sp. z o.o., 41-219 Sosnowiec, ul. Modrzewiowa 7 i zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr (słownie: piętnaście ...

Przykładowe fragmenty dla hasła wgląd do ofert

1   -   zachowania poufności. Wykaz osób załączony do oferty bezspornie nie jest takim dokumentem

2   -   którą zamawiający faktycznie daje możliwość wglądu wykonawcom do ofert, badanie w zakresie prawidłowości zastrzeżenia

3   -   w którym Zamawiający udostępnił Odwołującemu wgląd do ofert wykonawców, w tym do oferty Konsalnet, jednocześnie ograniczając dostęp do dołączonego do oferty Wykazu osób, które będą realizować zamówienie, a posiadają uprawnienia do obsługi kas fiskalnych, ujawnił swoją

+60 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28