[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2011

Sygn. akt [sygnatura ukryta] WYROK z dnia 19 kwietnia 2011 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Piotr Kozłowski Protokolant: Agata Dziuban po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 19 kwietnia 2011 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 8 kwietnia 2011 r. przez "SPORTDATA" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 81-578 Gdynia, ul. Zagłoby 17 od czynności podjętych w postępowaniu prowadzonym przez Narodowe Centrum Sportu spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, 03-901 Warszawa, al. księcia Józefa Poniatowskiego 1 przy udziale wykonawcy SkiData AG, Austria, 5083 Grödig/Salzburg, Untersbergstrasse 40, zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego orzeka: 1. Uwzględnia odwołanie i nakazuje zamawiającemu: unieważnienie czynności oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz powtórzenie czynności badania i oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu. 2. Kosztami postępowania obciąża Narodowe Centrum Sportu spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie: 2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez "SPORTDATA" ...

Przykładowe fragmenty dla hasła uzupełnienie dokumentów po terminie

1   -   4 pzp, a nie do uzupełnienia dokumentów. Uzupełnienie dokumentów po terminie składania wniosków stanowi de facto

2   -   nie powinien brać pod uwagę dokumentów dołączonych do wniosku później niż po terminie ich składania. Działanie Zamawiającego narusza

3   -   z 24 marca 2011 r., dokumentów przekazanych przez SkiData po terminie składnia wniosków), lub wykonano po rozprawie kopię z oryginalnej dokumentacji

+65 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28