[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2011

Sygn. akt: KIO/421/11 WYROK z dnia 11 marca 2011 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Agata Mikołajczyk Protokolant: Agata Dziuban po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11 marca 2011 r. w Warszawie odwołania wniesionego przez Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A., 14 - 200 Iława, ul. Kard. St. Wyszyńskiego 37 od czynności zamawiającego Gmina Grodziczno, 13 - 324 Grodziczno, Grodziczno 17 w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. :przebudowa drogi gminnej Ostaszewo - Gronowo od km 0+0,010,00 do km 2+374,35". orzeka: 1. uwzględnia odwołanie i nakazuje ponowną ocenę ofert z uwzględnieniem oferty Odwołującego i ponowny wybór oferty najkorzystniejszej; 2. kosztami postępowania obciąża Gminę Grodziczno, 13 - 324 Grodziczno i nakazuje 1) zaliczyć na rzecz Urzędu Zamówień Publicznych koszty w wysokości 10 000 zł 00 gr (słownie: dziesięć tysięcy złotych zero groszy) z kwoty wpisu uiszczonego przez Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A., 14 - 200 Iława, ul. Kard. St. Wyszyńskiego 37; 2) dokonać wpłaty kwoty 13.600 zł 00 gr (słownie: trzynaście tysięcy sześćset złotych zero groszy) przez Gminę Grodziczno, 13 - 324 Grodziczno na rzecz Przedsiębiorstwa Drogowo-Mostowego S.A., 14 - 200 Iława, ul. Kard. St. Wyszyńskiego 37, ...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty +48 570 779 764

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28