Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 2008-07-03, V Ca 1213/08 premium

Sygn. akt V Ca 1213/08 POSTANOWIENIE Dnia 3 lipca 2008r. Sąd Okręgowy w Warszawie V Wydział Cywilny - Odwoławczy w składzie: Przewodniczący - Sędzia SO Ewa Sarniak Sędzia SO Maja Smoderek Sędzia SR (del.) Krzysztof Destoński Protokolant apl. rade. Piotr Hawerczuk po rozpoznaniu w dniu 3 lipca 2008r. w Warszawie na rozprawie sprawy ze skargi oferenta - Przedsiębiorstwa U... - we Włocławku przeciwko zamawiającemu M... z udziałem interwenienta ubocznego po stronie zamawiającego Warszawskiego Przedsiębiorstwa M... z siedzibą w Warszawie o zamówienie publiczne od wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 8 maja 2008r. sygn. akt KIO/UZP 386/08, KIO/UZP 390/08 postanawia: odrzucić skargę. Sygn. akt V Ca 1213/08 UZASADNIENIE Wyrokiem z dnia 8 maja 2008r., wydanym w sprawie KIO/UZP 386/08 i KIO/UZP 390/08 Krajowa Izba Odwoławcza rozpoznała odwołania Przedsiębiorstwa P... - we Włocławku oraz P... Spółki Akcyjnej w Gdańsku od rozstrzygnięcia przez zamawiającego Miasto Stołeczne Warszawa - Zarząd Dróg Miejskich protestów. Orzeczenie zapadło przy udziale Warszawskiego Przedsiębiorstwa M... Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, który to podmiot zgłosił przystąpienie po stronie zamawiającego. Krajowa Izba Odwoławcza uwzględniła częściowo ...

Przykładowe fragmenty dla hasła skarżący status wykonawcy

1   -   czerwca 2008r. k. 212) skarżący nadesłał zwrotne potwierdzenia odbioru przesyłek

2   -   Warszawie. Wszelkie wątpliwości co do statusu wykonawcy w toku postępowania przed sądem

3   -   jakichkolwiek wątpliwości, fakt, że interwencja wykonawcy w przedmiotowym przypadku może występować

+22 fragmenty dostępne dla zalogowanych użytkowników...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28