Postanowienie Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 2008-06-12, X Ga 139/08 premium

Sygn. akt X Ga 139/08 POSTANOWIENIE Dnia 12 czerwca 2008r. Sąd Okręgowy w Poznaniu Wydział X Gospodarczy Odwoławczy w składzie Przewodniczący SSO Sędziowie SSO SSO po rozpoznaniu w dniu 29.05.2008r. na rozprawie sprawy o zamówienie publiczne na skutek skargi Konsorcjum firm: ... spółka jawna w Lesznie; ... i Spółka spółka komandytowa w Poznaniu; ... z/s w Ujściu; ... spółka z o.o w Koninie i Przystępującego po stronie Konsorcjum, ... spółka z o.o w Poznaniu od wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z 9.04.2008r. sygn. akt KIO/UZP 257/08 przy udziale Zamawiającego -Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Poznaniu i Przystępującego po stronie Zamawiającego wykonawcy Konsorcjum ... w składzie: ... S.A w Poznaniu; ... półka z o.o w Lesznie; ... spółka z o.o w Kaliszu; ... spółka z o.o w Pile; ... spółka z o.o w Poznaniu; ... spółka z o.o w Komornikach; ... spółka z o.o w Poznaniu postanawia 1. odrzucić skargę 2. zasądzić od Skarżącego na rzecz Konsorcjum ... kwotę 1.200zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu odwoławczym Sygn. akt X Ga 139/08 UZASADNIENIE Wyrokiem z 9 kwietnia 2008r. wydanym w sprawie o sygnaturze KIO/UZP 257/08 Krajowa Izba Odwoławcza oddaliła odwołanie wniesione przez Konsorcjum firm: ... sp. jawna w Lesznie; ... i Spółka spółka ...

Przykładowe fragmenty dla hasła skarżący status wykonawcy

1   -   naruszenia art. 197 "pzp" pełnomocnik Skarżącego podniósł, iż nie otrzymał żadnego

2   -   odwoławczego. Bezsprzecznie z chwilą przystąpienia wykonawca uzyskuje status interwenienta ubocznego w postępowaniu odwoławczym

3   -   art. 195 ust.2 "pzp", Skarżący obowiązany był doręczyć odpis skargi przystępującemu wykonawcy Konsorcjum ... . Bez znaczenia jest przy tym argumentacja Skarżącego, iż nie wiedział, że Konsorcjum

+17 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28