[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2010

Sygn. akt KIO/2289/10 WYROK z dnia 5 listopada 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Emil Kawa Protokolant: Paweł Nowosielski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 3 listopada 2010 r. w Warszawie odwołania wniesionego przez Konsorcjum: Trakcja Polska S.A. , 00-120 Warszawa, ul. Złota 59/XVIIP Przedsiębiorstwo Napraw I Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie Sp. z o.o. 30-556 Kraków ul. Prokocimska 4 od czynności zamawiającego PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji , 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74. przy udziale Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury Sp. z o.o., PKP Energetyka S.A., Pomorskie Przedsiębiorstwo. Mechaniczno-Torowe Sp. z o.o., 03-816 Warszawa, ul. Chodakowskiego 100 zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego. orzeka: 1.oddala odwołanie 2. Kosztami postępowania obciąża Konsorcjum: Trakcja Polska S.A., Przedsiębiorstwo Napraw I Utrzymania Infrastruktury Kolejowej Sp. z o.o., 00- 120 Warszawa, ul. Złota 59/XVIIP i nakazuje: 1) zaliczyć na rzecz Urzędu Zamówień Publicznych koszty w wysokości 20 000 zł 00 gr (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych zero groszy) z kwoty wpisu uiszczonego przez Konsorcjum: Trakcja Polska S.A., ...

Przykładowe fragmenty dla hasła rażąco niska cena wyjaśnienia brak dowodów

1   -   uwzględnienie; 2. Dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z dokumentu, tj. wyjaśnień złożonych przez Konsorcjum w zakresie zaoferowanej ceny, na okoliczność, że wyjaśnienia te w żaden sposób nie uzasadniają wysokości ceny, a przede wszystkim, że wyjaśnienia nie stanowią dowodu, iż zaoferowana przez Konsorcjum cena nie jest rażąco niska; 3. Unieważnienie czynności Zamawiającego z

2   -   a przede wszystkim niepoparte żadnymi dowodami wyjaśnienia, prowadzą do wniosku, iż konsorcjum zaoferowało rażąco niską cenę, a tym samym oferta konsorcjum

3   -   Krajowej Izby Odwoławczej to jednak brak jest możliwości ustalenia jednolitych zasad oceny wystąpienia lub nie rażąco niskiej ceny, oraz zasad dokonania oceny czy złożone wyjaśnienia wykonawcy są wystarczające do uznania iż wykazana w ofercie cena jest ceną rażąco niską. Wynika to z bezwzględnej konieczności

+82 fragmenty dostępne dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28