[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2010

Sygn. akt: KIO/2187/10 WYROK z dnia 20 października 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Małgorzata Rakowska Protokolant: Rafał Komoń po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 19 października 2010 r. w Warszawie odwołania wniesionego w dniu 8 października 2010 r. przez FORMAT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 78 w postępowaniu prowadzonym przez Politechnikę Świętokrzyską z siedzibą w Kielcach, 25-314 Kielce, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, przy udziale wykonawcy Marka Grzywny i Norberta Łapacza prowadzących działalność gospodarczą pod firmą MaNComplex, Grzywna Marek, Łapacz Norbert z siedzibą w Kielcach, 25-417 Kielce, ul. Przyborowskiego 4/1, zgłaszających przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego, orzeka: 1. uwzględnia odwołanie i nakazuje ponowne badanie i ocenę ofert z udziałem oferty Odwołującego, 2. kosztami postępowania obciąża Politechnikę Świętokrzyską z siedzibą w Kielcach, 25-314 Kielce, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7 i nakazuje: 1) zaliczyć na rzecz Urzędu Zamówień Publicznych koszty w wysokości 15 000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) z kwoty wpisu uiszczonego przez FORMAT Sp. z o.o. z siedzibą w...

Przykładowe fragmenty dla hasła referencje powinny zawierać

1   -   postępowaniu, nie może być skuteczne. Referencje nie służą bowiem do scharakteryzowania

2   -   w świetle przepisów obowiązującego prawa. Referencje nie służą bowiem potwierdzeniu spełniania

3   -   twierdzenia Zamawiającego i Przystępującego, jakoby referencje powinny zawierać potwierdzenie zakresu zamówienia rekomendowanego w

+7 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28