Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2010-09-28, KIO 1993/10

Sygn. akt: KIO 1993/10 WYROK z dnia 28 września 2010r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Agnieszka Trojanowska Protokolant: Przemysław Śpiewak po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 września 2010 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe TERMEX spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koszalinie, ul. Lniana 9 w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Komunikację Miejską Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Szczecinku, ul. Cieślaka 4 orzeka: 1. Uwzględnia odwołanie i nakazuje powtórzyć czynność badania i oceny ofert z uwzględnieniem oferty odwołującego, 2. Kosztami postępowania obciąża Komunikację Miejską Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Szczecinku, ul. Cieślaka 4 i nakazuje 1) zaliczyć w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 10 000 zł 00 gr (słownie: dziesięć tysięcy złotych zero groszy), uiszczoną przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe TERMEX spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koszalinie, ul. Lniana 9 tytułem wpisu od odwołania 2) dokonać wpłaty kwoty 10 000 zł 00 gr (słownie: dziesięć tysięcy złotych zero groszy) przez Komunikację Miejską Spółka z ...

Przykładowe fragmenty dla hasła podwykonawcy

1   -   za zgodność z oryginałem zobowiązania podwykonawcy do oddania do dyspozycji wykonawcy

2   -   wykonawcę, dokumentu w postaci zobowiązania podwykonawcy do oddania do dyspozycji wykonawcy

3   -   także załączony do oferty wykaz podwykonawców. W świetle tych dowodów pisemne

+10 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28