[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2010

Sygn. akt: [sygnatura ukryta] WYROK z dnia 5 października 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ryszard Tetzlaff Członkowie: Anna Chudzik Magdalena Grabarczyk Protokolant: Patrycja Kaczmarska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 września 2010 r. w Warszawie odwołania wniesionego przez Syntax Sp. z o.o., ul. Łączyny 2/52, 02-820 Warszawa w dniu 17 września 2010 r., w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego: Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie, ul. Senatorska 37, 00-099 Warszawa przy udziale wykonawcy Dacpol Sp. z o.o., ul. Puławska 34, 05-05-500 Piaseczno, zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego orzeka: 1. uwzględnia odwołanie, nakazuje unieważnienie czynność wyboru oferty najkorzystniejszej, jak i nakazuje powtórzenie czynności badania i oceny ofert, w ramach której nakazuje także wezwanie Przystępującego w trybie art. 26 ust. 3 i 4 Pzp w zakresie wynikającym z uzasadnienia, 2. Kosztami postępowania obciąża Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie, ul. Senatorska 37, 00-099 Warszawa i nakazuje 1) zaliczyć na rzecz Urzędu Zamówień Publicznych wpis w wysokości 15.000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczony przez Syntax Sp. ...

Przykładowe fragmenty dla hasła URSSAF

1   -   ubezpieczenie Społeczne i Zasiłki Rodzinne (URSSAF) - 2 szt. wraz z tłumaczeniem

2   -   ubezpieczenie Społeczne i Zasiłki Rodzinne (URSSAF) - 2 szt. wraz z tłumaczeniem

+0 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28