Postanowienie Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2010-09-22, KIO 1984/10

Sygn. akt: KIO 1984/10 POSTANOWIENIE z dnia 22 września 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: przewodniczący - Anna Packo po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez obecności stron w dniu 22 września 2010 r. odwołania z dnia 14 września 2010 r. wniesionego przez Hochtief Polska S.A. ul. Elbląska 14, 01-737 Warszawa w postępowaniu prowadzonym przez Gminę Miasto Szczecin Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin postanawia: 1. umorzyć postępowanie odwoławcze, 2. nakazać Urzędowi Zamówień Publicznych zwrot z rachunku Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz Hochtief Polska S.A. ul. Elbląska 14, 01-737 Warszawa kwoty 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) stanowiącej uiszczony wpis. Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Szczecinie. Przewodniczący: ……………………………… sygn. akt KIO 1984/10 1 z 3 U z a s a d n i e n i e Zamawiający - Gmina Miasto Szczecin prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na budowę Filharmonii Szczecińskiej im. Mieczysława Karłowicza ...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28