Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2010-09-28, KIO 1987/10

Sygn. akt: KIO 1987/10 WYROK z dnia 28 września 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący - członek Krajowej Izby Odwoławczej: Barbara Bettman Protokolant: Rafał Komoń Po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27 września 2010 r. w Warszawie odwołania wniesionego 15 września 2010 r. przez wykonawcę: Ferrit Poland Sp. z o.o., ul. Warowna 49, 43-200 Pszczyna, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym przez zamawiającego: Kompanię Węglową S.A. z siedzibą w Katowicach ul. Powstańców 30, 40-039 Katowice. Przy udziale wykonawcy: Becker-Warkop Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 11, 44 - 266 Świerklany, zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego. orzeka: 1. Oddala odwołanie. 2. Kosztami postępowania w kwocie 15 000,00 zł. (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) obciąża odwołującego: Ferrit Poland Sp. z o.o., ul. Warowna 49, 43-200 Pszczyna. 3. Zasądza od odwołującego: Ferrit Poland Sp. z o.o., ul. Warowna 49, 43-200 Pszczyna. na rzecz zamawiającego Kompanii Węglowej S.A. z siedzibą w Katowicach ul. Powstańców 30, 40-039 Katowice kwotę 3 000,00 zł. (słownie: trzy tysiące złotych zero groszy) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa przez pełnomocnika. Przewodniczący …………………. U z a s a d n i e n i...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28