[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2010

Sygn. akt: [sygnatura ukryta] WYROK z dnia 8 września 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący - członek Krajowej Izby Odwoławczej: Barbara Bettman Protokolant: Paweł Nowosielski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 8 września 2010 r. w Warszawie odwołania wniesionego 23 sierpnia 2010 r. przez wykonawcę - konsorcjum w składzie: 1. Polimex-Mostostal S.A, ul. Czackiego 151/17 00-950 Warszawa (lider); 2. DOPRASTAV a.s., ul. Drienova 27, 826-56 Bratysława; 3. Zakład Robót Mostowych "MOSTMAR" Marcin i Grzegorz Marcinków Spółka Jawna, Zarzecze ul. Łęgowa 1, 34-326 Pietrzykowice. Adres do korespondencji: Polimex - Mostostal S.A., ul. Mickiewicza 15, 40 - 951 Katowice, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym przez zamawiającego: Skarb Państwa - Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad ul. Żelazna 59, 00 - 848 Warszawa. Przy udziale wykonawcy: ALPINE Bau GmbH Alte Bundesstraße 10 A-5071 Wais bei Salzburg Austria, zgłaszającego przystąpienie po stronie zamawiającego. orzeka: 1. Oddala odwołanie. 2. Kosztami postępowania w kwocie 20 000,00 zł. (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych zero groszy) obciąża odwołującego - konsorcjum w składzie: 1. Polimex-Mostostal S.A, ul. Czackiego 151/17 00-950 Warszawa (lider); 2. DOPRASTAV a....

Przykładowe fragmenty dla hasła rażąco niska cena jednostkowa

1   -   nie odrzucenie oferty, która zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia

2   -   wybranej oferty, ze względu na rażąco niską cenę jednostkową omawianej pozycji kosztorysu. Zarzut naruszenia

3   -   pkt 4 Pzp, jako zawierającą rażąco niską cenę, niepozwalającą na zrealizowanie w sposób

+97 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28