[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2010

Sygn. akt: KIO/1738/10 WYROK z dnia 26 sierpnia 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Izabela Niedziałek-Bujak Protokolant: Agata Dziuban w sprawie wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 13 sierpnia 2010 r. przez Mariusza Załuckiego działającego pod firmą Kancelaria Prawna Mariusz Załucki, 35-307 Rzeszów, al. Armii Krajowej 7 odwołania, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym przez zamawiającego Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie, 35-959 Rzeszów, ul. Legionów 20 orzeka: 1. Oddala odwołanie. 2. Kosztami postępowania obciąża Mariusza Załuckiego działającego pod firmą Kancelaria Prawna Mariusz Załucki, 35-307 Rzeszów, al. Armii Krajowej 7 i nakazuje: 1) zaliczyć na rzecz Urzędu Zamówień Publicznych wpis w wysokości 15.000 zł 00 gr. (słownie: piętnaście tysięcy złotych, zero groszy) uiszczony przez Mariusza Załuckiego działającego pod firmą Kancelaria Prawna Mariusz Załucki, 35- 307 Rzeszów, al. Armii Krajowej 7, w poczet kosztów postępowania odwoławczego, 2) zasądza od Mariusza Załuckiego działającego pod firmą Kancelaria Prawna Mariusz Załucki, 35-307 Rzeszów, al. Armii Krajowej 7 na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i ...

Przykładowe fragmenty dla hasła uzupełnienie dokumentów po terminie

1   -   Konsorcjum prowadzące do zmiany oferty po terminie składania ofert, a tym samym

2   -   Odwołujący stwierdził, iż wezwanie do uzupełnienia dokumentów skierowane do Konsorcjum nie dotyczyło

3   -   IDW). Skoro ustawodawca dopuścił możliwość uzupełnienia dokumentów po terminie składania ofert, to działanie wypełniające

+26 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28