[ukryta sygnatura] – Postanowienie KIO – 2010

Sygn. akt [sygnatura ukryta] POSTANOWIENIE z dnia 26 lipca 2010 r. Prezes Krajowej Izby Odwoławczej: Renata Tubisz na podstawie art. 187 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) wobec nie uzupełnienia braków formalnych - poprzez uzupełnienie odwołania o bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, wystawiony dla Pana Grzegorza Tabora w terminie 3 dni od dnia doręczenia wezwania - odwołania wniesionego przez: SMT Scharf Polska spółka z o.o. 43-100 Tychy Przemysłowa55 w postępowaniu prowadzonym przez Południowy Koncern Węglowy S.A. 43-600 Jaworzno ul. Grunwaldzka 37 postanawia 1. zwrócić wniesione odwołanie; 2. dokonać zwrotu kwoty 15.000 (słownie: piętnaście tysięcy złotych) z rachunku dochodów własnych Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz Odwołującego stanowiącej wpis od odwołania Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) na niniejsze postanowienie w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Izby do Sądu Okręgowego w Katowicach. UZASADNIENIE W dniu 09.07.2010 r. wpłynęło do Prezesa ...

Przykładowe fragmenty dla hasła podpis elektroniczny

1   -   poprzez uzupełnienie odwołania o bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą ważnego kwalifikowanego

2   -   poprzez uzupełnienie odwołania o bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą ważnego kwalifikowanego

3   -   07.2010 r. w formie elektronicznej o bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą ważnego kwalifikowanego

+3 fragmenty dostępne dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28