Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 2005-10-04, IV Ca 392/05 premium

Sygn. akt IV Ca 392/05 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 4 października 2005r. Sąd Okręgowy w Katowicach w składzie: Przewodniczący: SSO Beata Bijak-Filipiak (spr) Sędziowie: SO Marian K. Zawała SR (del) Marta Szczocarz-Krysiak Protokolant : Aleksandra Sołtysik po rozpoznaniu w dniu 4 października 2005r.w K... na rozprawie sprawy z odwołania ... przeciwko ... K ... o udzielenie zamówienia publicznego na skutek skargi ... od wyroku Zespołu Arbitrów przy Urzędzie Zamówień Publicznych w Warszawie z dnia 6 czerwca 2005r. sygn. akt ... oddala skargę. Sygn. akt IV Ca 392/05 Uzasadnienie Zaskarżonym wyrokiem z dnia 6 czerwca 2005r. Zespół Arbitrów przy Urzędzie Zamówień Publicznych w Warszawie oddalił odwołanie ... w P... oraz orzekł w przedmiocie kosztów postępowania. Uzasadniając Zespól Arbitrów ustalił, iż zamawiający, którym jest ... uruchomił zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie usługi w zakresie ochrony przez dozór mienia obiektu ... Urzędu Wojewódzkiego. W postępowaniu poprzedzającym odwołanie do Zespołu Arbitrów skarżący zarzucił zamawiającemu naruszenie art 7 ust.1 i 3 ustawy PZP w zw. z art. 90 ust 1 PZP poprzez różne traktowanie wykonawców wyrażające się nie przestrzeganiu i nie ...

Przykładowe fragmenty dla hasła skarżący status wykonawcy

1   -   nie pozwala na wypłatę pracownikom wykonawcy wynagrodzeń na poziomie najniższego wynagrodzenia. Nadto skarżący zarzucił zamawiającemu naruszenie art, 89

2   -   a w szczególności tego, że wykonawca ma status Zakładu Pracy Chronionej oraz tego

3   -   wyczerpujące. Przede wszystkim wbrew zarzutom skarżącego dla niniejszego postępowania bez znaczenia jest okoliczność związana z statusem prawnym skarżącego. Okoliczność, iż jest to Zakład

+11 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28