[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2010

Sygn. akt [sygnatura ukryta] WYROK z dnia 6 lipca 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Sylwester Kuchnio Protokolant: Rafał Komoń po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 5 lipca 2010 r. w Warszawie odwołania wniesionego w dniu 21 czerwca 2010 r. przez Talex S.A., ul. Karpia 27d, 61-619 Poznań w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego, którym jest Polski Komitet Normalizacyjny, ul. Świętokrzyska 14B, 00-050 Warszawa, przy udziale wykonawcy Unizeto Technologies S.A., ul. Królowej Korony Polskiej 21, 70-486 Szczecin zgłaszającego swoje przystąpienie po stronie zamawiającego, orzeka: 1. Oddala odwołanie. 2. Kosztami postępowania obciąża Talex S.A., ul. Karpia 27d, 61-619 Poznań i nakazuje: 1) zaliczyć na rzecz Urzędu Zamówień Publicznych wpis w wysokości 15 000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczony przez Talex S.A., ul. Karpia 27d, 61-619 Poznań stanowiący koszty postępowania odwoławczego, 2) dokonać wpłaty kwoty 3 600 zł 00 gr (słownie: trzy tysiące sześćset złotych zero groszy) przez Talex S.A., ul. Karpia 27d, 61-619 Poznań na rzecz Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, ul. Świętokrzyska 14B, 00-050 Warszawa stanowiącej uzasadnione koszty strony poniesione z tytułu wynagrodzenia ...

Przykładowe fragmenty dla hasła open source

1   -   użytkowania i dystrybucji oprogramowania typu open source stwierdzić należy, że podmiot wykorzystujący

2   -   oprogramowania Alfresco nie w wersji open source, ale w wersji komercyjnej podlegającej

3   -   portalu nie było oprogramowaniem typu open source. (4) Odnosząc się do sformułowanego

+6 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28