powrót do wyników wyszukiwania

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2010

Sygn. akt: KIO/1074/10 WYROK z dnia 24 czerwca 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Małgorzata Rakowska Protokolant: Paulina Zalewska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 23 czerwca 2010 r. w Warszawie odwołania wniesionego w dniu 31 maja 2010 r. przez TOYA Systemy Komputerowe Sp. z o.o., ul. Narutowicza 26, 90-135 Łódź w postępowaniu prowadzonym przez Gminę Radzymin, Pl. T.Kościuszki 2, 05-250 Radzymin orzeka: 1. uwzględnia odwołanie oraz nakazuje ponowne badanie i ocenę ofert z uwzględnieniem oferty Odwołującego, 2. kosztami postępowania obciąża Gminę Radzymin, Pl. T.Kościuszki 2, 05-250 Radzymin i nakazuje: 1) zaliczyć w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 7 500 zł 00 gr (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych zero groszy) uiszczoną przez TOYA Systemy Komputerowe Sp. z o.o., ul. Narutowicza 26, 90-135 Łódź tytułem wpisu od odwołania, 2) dokonać wpłaty kwoty 7 500 zł 00 gr (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych zero groszy) przez Gminę Radzymin, Pl. T.Kościuszki 2, 05-250 Radzymin na rzecz TOYA Systemy Komputerowe Sp. z o.o., ul. ...

Przykładowe fragmenty dla hasła microsoft windows lub równoważny

1   -   a zaproponowane w ofercie oprogramowanie Microsoft Windows 7 Professional Pl 64bit

2   -   pozycji 2, dotyczącej oprogramowania wskazał "Microsoft Windows 7 Professional PL 64bit

3   -   SIWZ - mógł zaoferować pakiet biurowy Microsoft Windows 7 Professional PL 64bit, MS OFFICE PL lub inny, równoważny produkt, przy czym Zamawiający nie

+12 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Użytkownik niezalogowany.

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.