[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2010

Sygn. akt: KIO/1074/10 WYROK z dnia 24 czerwca 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Małgorzata Rakowska Protokolant: Paulina Zalewska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 23 czerwca 2010 r. w Warszawie odwołania wniesionego w dniu 31 maja 2010 r. przez TOYA Systemy Komputerowe Sp. z o.o., ul. Narutowicza 26, 90-135 Łódź w postępowaniu prowadzonym przez Gminę Radzymin, Pl. T.Kościuszki 2, 05-250 Radzymin orzeka: 1. uwzględnia odwołanie oraz nakazuje ponowne badanie i ocenę ofert z uwzględnieniem oferty Odwołującego, 2. kosztami postępowania obciąża Gminę Radzymin, Pl. T.Kościuszki 2, 05-250 ...

Przykładowe fragmenty dla microsoft windows lub równoważny

  1. pkt 2 Zamawiający wymagał oprogramowania - Microsoft Windows 7 Professional PL64bit
  2. a zaproponowane w ofercie oprogramowanie Microsoft Windows 7 Professional Pl 64bit
  3. pozycji 2, dotyczącej oprogramowania wskazał "Microsoft Windows 7 Professional PL 64bit
  4. w złożonej ofercie, zaoferował, oprogramowanie "Microsoft Windows 7 Professional PL 64bit
  5. SIWZ - mógł zaoferować pakiet biurowy Microsoft Windows 7 Professional PL 64bit, MS OFFICE PL lub inny, równoważny produkt, przy czym Zamawiający nie
Użytkownik niezalogowany.
Treść dokumentu jest dostępna dla użytkowników z opłaconym abonamentem.

Logowanie

Powrót do znalezionych orzeczeń