[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2010

Sygn. akt [sygnatura ukryta] WYROK z dnia 24 czerwca 2010 roku Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Katarzyna Prowadzisz Protokolant: Mateusz Michalec po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 22 czerwca 2010 r. w Warszawie odwołania wniesionego w dniu 31 maja 2010 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 1) Barbara Kondratowicz prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjne Handlowo Usługowe "AUTOMATYK" z siedziba Zbiersk - Cukrownia 68/2, 62-830 Zbiersk, 2) Leszek Kondratowicz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Inżynieria Środowiska "ELGAJ" " z siedziba Zbiersk - Cukrownia 68/2, 62-830 Zbiersk w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego, którym jest Gmina i Miasto Stawiszyn z siedzibą przy ulicy Szosa Pleszewska 3, 62-820 Stawiszyn przy udziale wykonawcy Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowe "PRO - MET" H. Kobuściński i wsp. Sp. j. ul. Borecka 29a, 63-720 Koźmin Wielkopolski zgłaszającego swoje przystąpienie po stronie Zamawiającego, orzeka: 1. Oddala odwołanie. 2. Kosztami postępowania obciąża wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 1) Barbara Kondratowicz prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo ...

Przykładowe fragmenty dla hasła przedłużenie terminu związania ofertą po wyborze najkorzystniejszej oferty

1   -   roku Zamawiający wezwał Konsorcjum do przedłużenia terminu związania ofertą i wniesienia wadium na przedłużony termin związania ofertą, termin związania ofertą Konsorcjum oraz termin związania oferta upływał 29 maja 2010 roku

2   -   2 ustawy umożliwia wykonawcy samodzielne przedłużenie terminu związania ofertą, jednakże uprawnienie to determinuje obowiązek po stronie Wykonawcy do przedłużenia samodzielnie terminu związania ofertą w przypadku gdy nie wnioskuje

3   -   wskazuje, iż możliwe jest dokonywanie przedłużenia terminu związania ofertą po wyborze najkorzystniejszej oferty. Odwołujący zobowiązany był do przedłużenia terminu związania ofertą nawet gdy oferta Odwołującego został odrzucona. W innym

+44 fragmenty dostępne dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28