[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2010

Sygn. akt [sygnatura ukryta] WYROK z dnia 21 czerwca 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ewa Sikorska Protokolant: Paulina Zalewska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 czerwca 2010 r. w Warszawie odwołania wniesionego przez Mostostal Warszawa Spółkę Akcyjną, 02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 11A w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Polskie Koleje Państwowe Spółkę Akcyjną Centrala Biuro Projektów Inwestycyjnych i Marketingowych, 00-973 Warszawa, ul. Szczęśliwicka 62, pok. 229 orzeka: 1. Oddala odwołanie 2. Kosztami postępowania obciąża Mostostal Warszawa Spółkę Akcyjną, 02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 11A i nakazuje: 1) zaliczyć na rzecz Urzędu Zamówień Publicznych koszty w wysokości 20 000 zł 00 gr (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych zero groszy) z kwoty wpisu uiszczonego przez Mostostal Warszawa Spółkę Akcyjną, 02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 11A 2) dokonać wpłaty kwoty 3 600 zł 00 gr (słownie: trzy tysiące sześćset złotych zero groszy) przez Mostostal Warszawa Spółkę Akcyjną, 02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 11A na rzecz Polskich Kolei Państwowych Spółki Akcyjnej Centrala Biuro Projektów Inwestycyjnych i Marketingowych, 00-973 Warszawa, ul. Szczęśliwicka 62, pok. 229 ...

Przykładowe fragmenty dla hasła wgląd do ofert

1   -   5 ust. 6 rozporządzenia (...) udostępni (...) wgląd do ofert w wyznaczonym przez siebie terminie

2   -   00 - 15.00 (...) zostały udostępnione do wglądu upoważnionym przedstawicielom firmy Mostostal Warszawa S.A. (...) oferty z postępowania (...)", jak również, że "przedstawiciele wykonawcy z udostępnionej oferty skopiowali/robili notatki itp." Po

3   -   jest zapoznanie się z treścią oferty STRABAG sp. z o. o. wyłącznie poprzez wgląd do jej treści." W dniu 16

+37 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28