[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2010

Sygn. akt [sygnatura ukryta] WYROK z dnia 31 maja 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Robert Skrzeszewski przy udziale Protokolanta: Pawła Nowosielskiego po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 maja 2010 r. w Warszawie odwołania wniesionego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie : adwokat Kingę Krzyżewską 01-193 Warszawa, ul. Karolkowa 62/10, adw. Tomasza Krześniaka, 00-898 Warszawa, ul. Solidarności 131a/1, adw. Marcina Zalcmana, 02-483 Warszawa, ul. Zapustna 10/14, od czynności zamawiającego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 3a. przy udziale zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego przez Wspólników Spółki Michalak Kosicka Zawolski Kancelaria Prawna Spółka cywilna, 00-543 Warszawa, ul. Mokotowska 48 lok. 207 orzeka: 1. oddala odwołanie 2. Kosztami postępowania obciąża Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie : adwokat Kingę Krzyżewską 01-193 Warszawa, ul. Karolkowa 62/10, adw. Tomasza Krześniaka, 00-898 Warszawa, ul. Solidarności 131a/1, adw. Marcina Zalcmana, 02-483 Warszawa, ul. Zapustna 10/14, i : 1) nakazuje zaliczyć na rzecz Urzędu Zamówień Publicznych koszty w wysokości 15 000 zł ...

Przykładowe fragmenty dla hasła doświadczenie wspólnika spółki cywilnej

1   -   Odwołującego, mając na uwadze istotę spółki cywilnej, a w szczególności fakt, iż wykonawcami są poszczególni wspólnicy spółki cywilnej, nie można było sumować doświadczenia poszczególnych wspólników. Dalej Odwołujący wywodził, że przyzwolenie

2   -   a przecież nie o takie doświadczenie Zamawiającemu chodziło. Z przedłożonych referencji - według Odwołującego - wynikało, iż wspólnicy spółki cywilnej Michalak, Kosicka Zawolski Kancelaria Prawna w spółce zdobyli doświadczenie na maksymalnie 110 godzin (80

3   -   prawnego, nawet pomimo solidarnej odpowiedzialności wspólników spółki cywilnej za jej zobowiązania. Ostatecznie wobec

+53 fragmenty dostępne dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28