Wyrok Sądu Okręgowego w Lublinie z dnia 2005-11-09, II Ca 587/05 premium

Sygn. akt II Ca 587/05 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 9 listopada 2005 r. Sąd Okręgowy w Lublinie II Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Dariusz Iskra Sędziowie: SSO Ewa Popek SSR (delegowany) Grzegorz Grymuza (spr.) Protokolant: prot. sąd Cezary Słupczyński po rozpoznaniu w dniu 27 października 2005 r. w Lublinie na rozprawie sprawy z odwołania wykonawcy ... z udziałem zamawiającego ... o zamówienie publiczne na skutek skargi zamawiającego ... na wyrok Zespołu Arbitrów z dnia 3 sierpnia 2005 roku, sygn. akt UPZ/ZO/0-1955/05 I.zmienia zaskarżony wyrok: a)w punkcie l (pierwszym) w ten sposób, że oddala odwołanie wykonawcy ... b)w punkcie 2 (drugim) w ten sposób, że kosztami postępowania obciąża wykonawcę ... oraz uchyla rozstrzygnięcie zawarte w punkcie 2 (dwa) podpunkt 2 (dwa); II.nakazuje ściągnąć od wykonawcy ... na rzecz Skarbu Państwa Sądu Okręgowego w Lublinie kwotę 3.000 zł (trzy tysiące złotych) tytułem wpisu od skargi, od którego zamawiający był zwolniony z mocy ustawy. Sygn. akt II Ca 587/05 Uzasadnienie Wyrokiem z dnia 3 sierpnia 2005 r., sygn. akt UZP/ZO/0-1955/05 Zespół Arbitrów po rozpoznaniu odwołania wniesionego przez ... od oddalenia przez zamawiającego ... protestu z dnia 7 lipca...

Przykładowe fragmenty dla hasła open source

1   -   lub konkretny produkt. Grupa programów open source jest bowiem grupą bardzo zróżnicowaną

2   -   systemu operacyjnego serwera oprogramowania typu open source nie wskazuje bowiem w żaden

3   -   operacyjnego serwera było oprogramowania typu open source jest odwołaniem się do kryterium

+9 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28