Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2010-05-14, KIO/UZP 735/10

Sygn. akt: KIO/UZP 735/10 WYROK z dnia 14 maja 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Marek Szafraniec Członkowie: Klaudia Szczytowska - Maziarz Ryszard Tetzlaff Protokolant: Agata Dziuban w sprawie wniesionego do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 26 kwietnia 2010 r. przez Warbud S.A., Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa odwołania, od rozstrzygnięcia przez Zamawiającego Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa protestu z dnia 8 kwietnia 2010 r. przy udziale występujących wspólnie wykonawców: KARMAR S.A., ul. Wyścigowa 6, 02-681 Warszawa (Lider Konsorcjum) oraz Bouygues Bâtiment International S.A. (Partner Konsorcjum) zgłaszających swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego orzeka: 1. oddala odwołanie 2. kosztami postępowania obciąża Warbud S.A., Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa i nakazuje: 1) zaliczyć na rzecz Urzędu Zamówień Publicznych koszty w wysokości 4 444 zł 00 gr (słownie: cztery tysiące czterysta czterdzieści cztery złote zero groszy) z kwoty wpisu uiszczonego przez Warbud S.A., Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa; 2) dokonać zwrotu kwoty 15 556 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy pięćset pięćdziesiąt sześć ...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28