Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2010-03-25, KIO/UZP 193/10, KIO/UZP 214/10 premium

Sygn. akt: KIO/UZP 193/10 KIO/UZP 214/10 WYROK z dnia 25 marca 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Barbara Bettman Członkowie: Katarzyna Brzeska Agnieszka Bartczak - Żuraw Protokolant: Paweł Nowosielski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 22 marca 2010 r. w Warszawie odwołań skierowanych w drodze zarządzenia Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 8 marca 2010 r. do łącznego rozpoznania, wniesionych przez: A. Sygn. akt KIO/UZP 193/10 - konsorcjum firm: CTL Maczki-Bór Sp. z o.o. (lider konsorcjum), CTL Train Sp. z o.o., CTL MB Service Sp. z o.o. z siedzibą lidera ul. Długa 90, 41-208 Sosnowiec, B. Sygn. akt KIO/UZP 214/10 - konsorcjum firm: Nadwiślański Zakład Transportu Kolejowego Sp. z o.o. ul. Przemysłowa nr 6, 43 - 225 Wola, M'Soft Sp. z o.o., ul. Gliwicka 7/7 40 - 079 Katowice, reprezentowany przez pełnomocnika p. Andrzeja Romanowskiego ul. Przemysłowa nr 6, 43 - 225 Wola, od rozstrzygnięcia przez zamawiającego Kompanię Węglową S.A. ul. Powstańców 30, 40-039 Katowice protestów: A. konsorcjum firm: CTL Maczki-Bór Sp. z o.o., CTL Train Sp. z o.o., CTL MB Service Sp. z o.o. z siedzibą lidera ul. Długa 90, 41-208 Sosnowiec, z dnia 14 stycznia 2010 r. B. konsorcjum firm: Nadwiślański Zakład Transportu Kolejowego Sp. z o.o. ul. ...

Przykładowe fragmenty dla hasła rażąco niska cena jednostkowa

1   -   iż odwołujący A wskazał - jako rażąco niską cenę jednostkową za przewozy węgla z bocznicy

2   -   w ofercie wybranego wykonawcy jest rażąco niska. Zamawiający zaznaczał, że każdy z wykonawców ceny jednostkowe mógł oszacować na podstawie własnych

3   -   konkurencji, zamawiający stwierdził, iż zaoferowana cena nie jest rażąco niska, wobec czego nie zachodzą przesłanki

+191 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28