[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2010

Sygn. akt: [sygnatura ukryta] WYROK z dnia 23 lutego 2010r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Dagmara Gałczewska-Romek Członkowie: Barbara Bettman Magdalena Grabarczyk Protokolant: Przemysław Śpiewak po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 23 lutego 2010 r. w Warszawie odwołania wniesionego przez Fabryka Zmechanizowanych Obudów Ścianowych "FAZOS" S.A., 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Zagórska 167 od rozstrzygnięcia przez zamawiającego Kompania Węglowa S. A., 40-039 Katowice, ul. Powstańców 30 protestu z dnia 22 grudnia 2009 r. przy udziale wykonawcy Zakład Maszyn Górniczych "GLINIK" Sp. z o.o., 38-320 Gorlice, ul. Michalusa 1 zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego, orzeka: 1. Oddala odwołanie. 2. kosztami postępowania obciąża Fabryka Zmechanizowanych Obudów Ścianowych "FAZOS" S.A., 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Zagórska 167 i nakazuje: 1) zaliczyć na rzecz Urzędu Zamówień Publicznych koszty w wysokości 4 444 zł 00 gr (słownie: cztery tysiące czterysta czterdzieści cztery złote zero groszy) z kwoty wpisu uiszczonego przez Fabryka Zmechanizowanych Obudów Ścianowych "FAZOS" S.A., 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Zagórska 167, 2) dokonać zwrotu kwoty 10 556 zł 00 gr (słownie: dziesięć ...

Przykładowe fragmenty dla hasła podpis elektroniczny

1   -   grudnia 2009 roku operatora aukcji elektronicznej oraz kompletną historię uczestnika FAZOS

2   -   większą niż 100 tys. zł, podpis elektroniczny został zatwierdzony, postąpienie zostało wysłane

3   -   ustawy w toku przeprowadzenia aukcji elektronicznej, posiada interes prawny w rozumieniu

+10 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28