[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2010

Sygn. akt: [sygnatura ukryta] WYROK z dnia 29 stycznia 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Małgorzata Stręciwilk Członkowie: Andrzej Niwicki Ryszard Tetzlaff Protokolant: Rafał Komoń po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27 stycznia 2010 r. w Warszawie odwołania wniesionego przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, tj. Konsorcjum w składzie: Instytut Zarządzania i Samorządności Sp. z o.o. (Lider Konsorcjum) i Janusz Rybka, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: Biuro Inwestorskie Janusz Rybka z siedzibą dla Lidera Konsorcjum: ul. Baczyńskiego 13, 51-122 Wrocław od rozstrzygnięcia przez zamawiającego Międzygminną Spółkę Wodno - Kanalizacyjna SUPLAZ Sp. z o.o., ul. Pocztowa 7a, 59-975 Sulików protestu z dnia 16 listopada 2009 r. przy udziale wykonawcy Safege S.A., 15-27 Rue du Port, Parc de I`lle, 92000 Nanterre, Francja, adres do korespondencji: Safege S.A. Oddział w Polsce, ul. Solec 22, 00-410 Warszawa zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego przy udziale wykonawcy Ekocentrum Wrocławski Ośrodek Usług Ekologicznych Sp. z o.o. ul. Budziszyńska 35/1, 54-434 Wrocław, zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowania ...

Przykładowe fragmenty dla hasła URSSAF

1   -   ubezpieczenia społeczne. b) zaświadczenie z URSSAF Związek ds. Poboru Składek na

+0 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28