powrót do wyników wyszukiwania

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2009

Sygn. akt [sygnatura ukryta] WYROK z dnia 26 listopada 2009 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Magdalena Grabarczyk Członkowie: Marek Koleśnikow Małgorzata Stręciwilk Protokolant: Paulina Zalewska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 26 listopada 2009 r. w Warszawie odwołania wniesionego przez Konsorcjum: HERMANN KIRCHNER Polska Sp. z .o.o., HERMANN KIRCHNER Bauunternehmung GmbH, Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INTERCOR Sp. z o.o., ul. Łagiewnicka 54/56, 91-463 Łódź od rozstrzygnięcia przez zamawiającego Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Żelazna 59, 00-848 Warszawa protestu z dnia 25 września 2009 r. orzeka: 1. Oddala odwołanie, 2. Kosztami postępowania obciąża Konsorcjum: HERMANN KIRCHNER Polska Sp. z. o.o., HERMANN KIRCHNER Bauunternehmung GmbH, Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INTERCOR Sp. z o.o., ul. Łagiewnicka 54/56, 91-463 Łódź i nakazuje: 1) zaliczyć na rzecz Urzędu Zamówień Publicznych koszty w wysokości 4 462 zł 00 gr (słownie: cztery tysiące czterysta sześćdziesiąt dwa złote zero ...

Przykładowe fragmenty dla hasła równość stron kary umowne

1   -   Pzp oraz powodujący rażącą nierównowagę stron stosunku cywilnoprawnego, gdyż kary umowne za opóźnienie są nadmierne i

2   -   OSNC 2004/5/1). Zastrzeżenie kary umownej powoduje, że w razie zaistnienia

3   -   zastrzegł sobie jedynie możliwość zapłaty kary umownej w przypadku braku poniesienia szkody. Sam fakt obligatoryjności kar umownych na gruncie danej umowy nie

+43 fragmenty dostępne dla zalogowanych użytkowników...

Użytkownik niezalogowany.

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.