[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2009

Sygn. akt: [sygnatura ukryta] WYROK z dnia 2 listopada 2009 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ryszard Tetzlaff Członkowie: Barbara Bettman Dagmara Gałczewska-Romek Protokolant: Przemysław Śpiewak po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 29 października 2009 r. w Warszawie odwołania wniesionego przez Konsorcjum firm: HERMANN KIRCHNER Polska Sp. z o.o. (lider), HERMANN KIRCHNER Bauunternehmung GmbH, Przedsiębiorstwo Robót Mostowych "MOSTY-ŁÓDŹ" S.A., Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INTERCOR Sp. z o.o., z siedzibą dla lidera: ul. Łagiewnicka 54/56, 91-463 Łódź od rozstrzygnięcia przez zamawiającego Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Katowicach, ul. Myśliwska 5, 40-017 Katowice protestu z dnia 11 września 2009 r. przy udziale wykonawcy BUDIMEX-DORMEX S.A., ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie odwołującego się, orzeka: 1. Oddala odwołanie. 2. kosztami postępowania obciąża Konsorcjum firm: HERMANN KIRCHNER Polska Sp. z o.o. (lider), HERMANN KIRCHNER Bauunternehmung GmbH, Przedsiębiorstwo Robót Mostowych "MOSTY-ŁÓDŹ" S.A., Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INTERCOR Sp. z o.o., z siedzibą dla lidera: ul. Łagiewnicka 54/56, 91-463 Łódź i ...

Przykładowe fragmenty dla hasła równość stron kary umowne

1   -   r., strona 587). Obowiązek zapłaty kary umownej bez względu na istnienie szkody po stronie Zamawiającego ograniczy możliwość żądania miarkowania kary przez Protestującego. Protestujący, podkreślił także, że miarkowanie kary umownej w trybie art. 484 § 2

2   -   oderwaniu od zaistnienia szkody po stronie Zamawiającego. Zmniejszenie kary umownej na podstawie art. 484 § 2

3   -   r., str. 587). Obowiązek zapłaty kary umownej bez względu na istnienie szkody po stronie Zamawiającego ograniczy możliwość żądania miarkowania kary przez Odwołującego. Odwołujący, podkreślił także, że miarkowanie kary umownej w trybie art. 484 § 2

+88 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Aktywuj dostęp bez limitu aby cieszyć się dostępem bez ograniczeń kiedy tylko chcesz.

Realizacja zamówienia trwa ok 2 minut, a opłatę wnosisz dopiero po otrzymaniu faktury.