[ukryta sygnatura] – Orzeczenie Głównej Komisji Orzekającej – 2009

Warszawa, 12 listopada 2009 r. GŁÓWNA KOMISJA ORZEKAJĄCA w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych Nr akt [sygnatura ukryta] ORZECZENIE Główna Komisja Orzekająca w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych w składzie: Przewodnicząca: Członek GKO: Maria Karlikowska Członkowie: Przew. GKO: Jan Pyrcak (ref.) Członek GKO: Jadwiga Walaszczyk-Fedorowicz Protokolant: Danuta Gzyra rozpoznała na rozprawie w dniu 12 listopada 2009 r., przy udziale Zastępcy Głównego Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych - Jacka Krawczyka - odwołanie wniesione przez Obwinionego (...) (zam. ul. (...);(...)) - pełniącego w czasie przypisanego mu czynu funkcję Wójta Gminy (...), od orzeczenia Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu z dnia 30 czerwca 2009 r., sygn. akt: ZDB-4100-14/2009. Zaskarżonym orzeczeniem Komisja Orzekająca I instancji uznała Obwinionego (...) (cyt. z sentencji orzeczenia): "winnym nieumyślnego naruszenia dyscypliny finansów publicznych w Urzędzie Gminy (...), określonego w art. 9 pkt 1 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, polegającego na wydatkowaniu dotacji niezgodnie z przeznaczeniem określonym ...

Przykładowe fragmenty dla hasła zaliczka

1   -   że decyzje przyznające prawo do zaliczki alimentacyjnej zostały wydane niezgodnie z

2   -   wydatkowanie wnioskodawczyni decyzji pozytywnej, jednakże zaliczka alimentacyjna została jej przyznana i

3   -   nie zweryfikował wniosku o przyznanie zaliczki alimentacyjnej z postanowieniem Sądu Rejonowego

+39 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28