Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2009-11-02, KIO/UZP 1333/09

Sygn. akt: KIO/UZP 1333/09 WYROK z dnia 2 listopada 2009 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Marek Koleśnikow Członkowie: Sylwester Kuchnio Izabela Kuciak Protokolant: Rafał Komoń po rozpoznaniu na posiedzeniu/rozprawie w dniu 27 października 2009 r. w Warszawie odwołania wniesionego przez wykonawcę Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego i Usług Technicznych "ŚLĄSK" Sp. z o.o., ul. Sikorskiego 41, 40-282 Katowice od rozstrzygnięcia przez zamawiającego Gminę Bielsko-Biała, Urząd Miejski w Bielsku-Bia- łej, Pl. Ratuszowy 1, 43-300 Bielsko-Biała protestu z dnia 13 sierpnia 2009 r. orzeka: 1. Uwzględnia odwołanie i nakazuje zamawiającemu unieważnienie czynności badania ofert, oceny ofert, wyboru najkorzystniejszej oferty i powtórzenie czynności badania i oceny ofert. 2. Kosztami postępowania obciąża Gminę Bielsko-Biała, Urząd Miejski w Bielsku-Bia- łej, Pl. Ratuszowy 1, 43-300 Bielsko-Biała i nakazuje: 1) zaliczyć na rzecz Urzędu Zamówień Publicznych koszty w wysokości 2 231 zł 00 gr (słownie: dwa tysiące dwieście trzydzieści jeden złotych zero groszy) z kwoty wpisu uiszczonego przez wykonawcę Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego i Usług Technicznych "ŚLĄSK" Sp. z o.o., ul. Sikorskiego 41, 40-282 Katowice; 2) ...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28