[ukryta sygnatura] – Postanowienie Głównej Komisji Orzekającej – 2009

Warszawa, 25 maja 2009 r. GŁÓWNA KOMISJA ORZEKAJĄCA w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych [sygnatura ukryta] Postanowienie Główna Komisja Orzekająca w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych w składzie: Przewodniczący: Członek GKO: Piotr Kaczorkiewicz Członkowie: Członek GKO: Maciej Ramus Członek GKO: Iwona Bendorf-Bundorf (ref.) Protokolant: Anna Jedlińska rozpoznała na posiedzeniu w dniu 25 maja 2009 r. wniosek o wznowienie postępowania złożony przez Pana (...) - zatrudnionego, w momencie popełnienia czynu w Powiatowym Urzędzie Pracy w (...) na stanowisku Dyrektora, zamieszkałego (...) którego orzeczeniem z dnia 11 grudnia 2008 r., sygn. akt: ZDB-4100-13/2008 Regionalna Komisja Orzekająca w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu uznała (cyt. z sentencji orzeczenia): "winnym nieumyślnego naruszenia dyscypliny finansów publicznych w Powiatowym Urzędzie Pracy w (...), określonego w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, polegającego na udzieleniu zamówienia publicznego z innym, niż wymienione w art. 17 ust. 1 pkt 1-3 cyt. ustawy, naruszeniem przepisów o zamówieniach publicznych, które miało ...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28