[ukryta sygnatura] – Orzeczenie TSUE – 1987

Orzeczenie Trybunału (Szóstej Izby) z dnia 9 lipca 1987 r. w połączonych sprawach C- 27-29/86 (CEI i Bellini) SA Construction et entreprises industrielles (CEI) i inni przeciw Société coopérative "Association intercommunale pour les autoroutes des Ardennes" i innym Wnioski o wydanie orzeczenia wstępnego: Conseil d?Etat - Belgia. Procedura udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane - Określenie sytuacji finansowej i potencjału ekonomicznego wykonawcy. Łączne sprawy 27/86, 28/86 i 29/86. Sprawozdania Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości - 1987 strona 3347 Daty: Dokumentu: 09/07/1987 Złożenie wniosku: 03/02/1986 Typ procedury: PRZEKAZANIE DO ORZECZENIA WSTĘPNEGO Uwagi: Hiszpanii, Włoch, Komisji Streszczenie Dokumenty i oświadczenia pozwalające na określenie sytuacji finansowej i potencjału ekonomicznego wykonawcy nie zostały w sposób wyczerpujący wymienione w art. 25 Dyrektywy Rady 71/305 dotyczącej koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane. Można wymagać od oferentów złożenia oświadczenia dotyczącego całkowitej wartości zamówionych u niego robót, jako dokumentu w rozumieniu wspomnianego art. 25. Ani przepis art. 25 ani żadne inne postanowienie dyrektywy nie uniemożliwiają ...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty +48 570 779 764

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28