powrót do wyników wyszukiwania

[ukryta sygnatura] – Orzeczenie TSUE – 1987

Orzeczenie Trybunału (Szóstej Izby) z dnia 9 lipca 1987 r. w połączonych sprawach C- 27-29/86 (CEI i Bellini) SA Construction et entreprises industrielles (CEI) i inni przeciw Société coopérative "Association intercommunale pour les autoroutes des Ardennes" i innym Wnioski o wydanie orzeczenia wstępnego: Conseil d?Etat - Belgia. Procedura udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane - Określenie sytuacji finansowej i potencjału ekonomicznego wykonawcy. Łączne sprawy 27/86, 28/86 i 29/86. Sprawozdania Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości - 1987 strona 3347 Daty: Dokumentu: 09/07/1987 Złożenie wniosku: 03/02/1986 Typ procedury: PRZEKAZANIE DO ORZECZENIA WSTĘPNEGO Uwagi: Hiszpanii, Włoch, Komisji Streszczenie Dokumenty i oświadczenia pozwalające na określenie sytuacji finansowej i potencjału ekonomicznego wykonawcy nie zostały w sposób wyczerpujący wymienione w art. 25 Dyrektywy Rady 71/305 dotyczącej koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane. Można wymagać od oferentów złożenia oświadczenia dotyczącego całkowitej wartości zamówionych u niego robót, jako dokumentu w rozumieniu wspomnianego art. 25. Ani przepis art. 25 ani żadne inne postanowienie dyrektywy nie uniemożliwiają ...

Użytkownik niezalogowany.

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.