[ukryta sygnatura] – Orzeczenie Głównej Komisji Orzekającej – 2005

Warszawa, 19 września 2005 r. GŁÓWNA KOMISJA ORZEKAJĄCA w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych Nr akt DF/GKO/Odw.- 37/48/2005/336 ORZECZENIE Główna Komisja Orzekająca w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych w składzie: Przewodniczący: Członek GKO: Tomasz Słaboszowski Członkowie: Członek GKO: Marek Muszyński (spr.) Członek GKO: Jadwiga Walaszczyk-Fedorowicz Protokolant: Dorota Korol rozpoznała na rozprawie w dniu 19 września 2005 r. - przy udziale Zastępcy Głównego Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych - Anny Rotter - odwołanie wniesione przez Pana (…)- dyrektora Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa (…), od orzeczenia Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 23 lutego 2005 r., sygn. akt: RIO-KO-31/2004. Zaskarżonym orzeczeniem Komisja Orzekająca I instancji uznała Pana (…)winnym nieumyślnego naruszenia dyscypliny finansów publicznych określonego w art. 138 ust. 1 pkt 1, 8, 11 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zm.), polegającego na: 1) “opóźnieniu w regulowaniu zobowiązań wobec ZUS , skutkującym zapłatą odsetek w 2003 r. w wysokości 29...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28