Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2009-09-10, KIO/UZP 1118/09

Sygn. akt KIO/UZP 1118/09 WYROK z dnia 10 września 2009 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Lubomira Matczuk-Mazuś Członkowie: Andrzej Niwicki Izabela Niedziałek-Bujak Protokolant: Paulina Zalewska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 września 2009 r. w Warszawie odwołania wniesionego przez konsorcjum firm: SUBIEKT Sp. z o.o. i AW-Inwest A. Dziekońska, A. Dziekoński Sp.j., 24-100 Puławy, ul. Lubelska 1 od rozstrzygnięcia przez zamawiającego Kompania Węglowa S.A., 40-039 Katowice, ul. Powstańców 30 protestu z dnia 17 lipca 2009 r., orzeka: 1. Uwzględnia odwołanie i nakazuje Zamawiającemu powtórzenie czynności oceny ofert z uwzględnieniem oferty Odwołującego. 2. Kosztami postępowania obciąża Kompania Węglowa S.A., 40-039 Katowice, ul. Powstańców 30 i nakazuje: 1) zaliczyć na rzecz Urzędu Zamówień Publicznych koszty w wysokości 4 462 zł 00 gr (słownie: cztery tysiące czterysta sześćdziesiąt dwa złote zero groszy) z kwoty wpisu uiszczonego przez konsorcjum firm: SUBIEKT Sp. z o.o. i AW-Inwest A. Dziekońska, A. Dziekoński Sp.j., 24-100 Puławy, ul. Lubelska 1, 2) dokonać wpłaty kwoty 8 062 zł 00 gr (słownie: osiem tysięcy sześćdziesiąt dwa złote zero groszy) przez Kompania Węglowa S.A., 40-039 Katowice, ul. Powstańców 30 ...

Przykładowe fragmenty dla hasła pełnomocnictwo termin składania ofert

1   -   że dokument wystawiony po upływie terminu składania ofert tj. pełnomocnictwo z dnia 14.05.2009

2   -   datą, w której nastąpił upływ terminu składania ofert, a więc wykonawca może złożyć pełnomocnictwo na wezwanie do jego uzupełnienia

3   -   nie późniejszą, niż dzień upływu terminu składania ofert. Późniejsza data pełnomocnictwa w przypadku jego uzupełnienia nie

+75 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28