[ukryta sygnatura] – Postanowienie KIO – 2024

Sygn. akt: [sygnatura ukryta] POSTANOWIENIE PREZESA KRAJOWEJ IZBY ODWOŁAWCZEJ Warszawa, dnia 4 czerwca 2024 r. Prezes Krajowej Izby Odwoławczej na podstawie art. 519 ust. 1-3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, wobec nieusunięcia braków formalnych odwołania przez Arbor Meble Sp. z o.o., ul. Hutnicza 125, 85-873 Bydgoszcz w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego, którym jest Powiat Zamojski, ul. Przemysłowa 4, 22-400 Zamość postanawia: 1. zwraca wniesione odwołanie Na orzeczenie - w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Zamówień Publicznych. Sygn. akt: [sygnatura ukryta] Uzasadnienie W dniu 9 maja 2024 r. wpłynęło do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej odwołanie Arbor Meble Sp. z o.o., ul. Hutnicza 125, 85-873 Bydgoszcz zwanego dalej "Odwołującym", w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: "Dostawę mebli na potrzeby utworzenia i wsparcia funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w Zwierzyńcu na rzecz rozwoju systemu edukacji zawodowej w dziedzinie geodezji. Numer referencyjny: GM.272.10.2024". Do odwołania nie dołączono: • dowodu uiszczenia wpisu w terminie przewidzianym na ...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28