[ukryta sygnatura] – Postanowienie KIO – 2024

Sygn. akt: [sygnatura ukryta] POSTANOWIENIE PREZESA KRAJOWEJ IZBY ODWOŁAWCZEJ Warszawa, dnia 23 maja 2024 r. Prezes Krajowej Izby Odwoławczej na podstawie art. 519 ust. 1-3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, wobec nieusunięcia braków formalnych odwołania przez Paramedica Polska Sp. z o.o. Sp.k., ul. Farbiarska 47, 02-862 Warszawa w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego, którym jest "Olmedica" w Olecku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Gołdapska 1, 19-400 Olecko postanawia: 1. zwraca wniesione odwołanie Na orzeczenie - w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Zamówień Publicznych. Sygn. akt: [sygnatura ukryta] Uzasadnienie W dniu 6 maja 2024 r. wpłynęło do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej odwołanie Paramedica Polska Sp. z o.o. Sp.k., ul. Farbiarska 47, 02-862 Warszawa zwanego dalej "Odwołującym", w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: "Dostawa noszy elektrycznych (szt.1) i urządzenia do bezpiecznego oczyszczania powietrza (szt.1) na potrzeby szpitala "Olmedica" w Olecku. Numer referencyjny: 17/TP/2024". Do odwołania nie dołączono: • dowodu uiszczenia wpisu w terminie przewidzianym...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28